”Poesi för de oroliga”

Olja på pannå (91*95 cm)

Den svåra balansen

Bilden tillkom som en kommentar till den svårfångade skönhetsupplevelsen. Uppläsaren flankeras av två pudlar. Titeln på poesiboken låter oss ana att det rör sig om Emily Dickinsons verk.

Den högra hunden ser onekligen rätt orolig ut. Kanske speglar den vår tids osäkerhet inför företeelser vi förväntas veta något om? Hur många känner idag till vem Emily Dickinson var? Finkultur, folkkultur eller bara bortglömt? Var går gränsen ?

Pudeln som sitter till vänster däremot har till skillnad från den högra hunden ett helt annat uttryck. Den ser smått irriterad ut. Den vill inte alls sitta fint och lyssna på ord den finner svåra att begripa. Kanske skulle den föredra att vi kastar boll till den ?

Den svårfångade skönhetsupplevelsen trängs allt längre bort. Något överröstar våra tankar och känslor. Till och med våra husdjur får ångestdämpande medel och smärtlindring. Det är alltså hög tid att läsa något av Emily Dickinson.

Lämna ett svar