BJÖRN HOLMBERG

DET INRE OCH YTTRE LANDSKAPET

Jag sysslar med en form av konst som närmast kan betraktas som ett utforskande av såväl det inre som det yttre landskapet. Jag ägnar mig åt att avbilda både figurativt och naturalistiskt.

Oavsett om jag arbetar i olja eller akryl eller använder mig av olika blandtekniker är varje verk fullständigt unikt. Jag gör inte två lika bilder någonsin, även om det finns efterfrågan. Jag arbetar inte heller med alltför många verk samtidigt. Konsten måste få ta tid. Vissa arbeten kan också behöva mogna.

Under 2021 och 2022 har exempelvis verket ” Trotjänarna” tagit fem månader att färdigställa. Normalt gör jag en bild färdig på två till tre månader.

Bilden ( 122×122) är en allegori över makt och underkastelse, över tro och frihetslängtan. Verket går att tolka på många vis. Dock har jag förstås haft den nya ”världsordningen” sedan kriget bröt ut i Ukraina i åtanke när jag slutfört målningen.

Att jag gärna vill poängtera att verket påbörjades redan i november 2021 har något med min egen personliga syn på vad konstnärens roll kan gå ut på; nämligen att ett verk också kan vara en förutsägelse, ett sorts omen, att bilder inte bara blir till på ett medvetandeplan, att det undermedvetna kan komma att spela en helt avgörande roll.

Men även i de naturalistiska och abstrakta verken måste det finnas en viss oordning, en öppen dörr. Annars skulle jag tröttna. Klarhet kan komma först sedan något fått ta tid, som har mognat med våra erfarenheter. Bildkonsten har många ingångar.

”Trotjänarna”